Строителство на къща

Защо трябва да построите къща с мазе

Строителство на къща с мазе | onassisbg.com

Все повече собственици на частни къщи предпочитат изграждането на къщи с мазе. Подземният етаж значително ще разшири използваемата площ на сградата, може да се използва като пълноценна стая за различни цели.

Изградете къща с мазе

Най-често мазета се добавят към проекти на едноетажни къщи: в този случай комуникациите са разположени под земята (например отоплителна система). Може да има и помощни помещения – килер, работилница. Ако мазето е с достатъчен размер, към проекта на къщата е възможно да се добави пълноценна всекидневна, гараж за кола, сауна, баня и фитнес. От друга страна са необходими внимателни изчисления, значителни финансови инвестиции, както и създаване на надеждна защита срещу течове.

Защо имате нужда от мазе?

Подземният етаж осигурява по-равномерно отопление на надземната част на сградата, което се постига чрез наличието на допълнително помещение между приземния и първия етаж. Сутеренът разширява свободното пространство на къщата на сравнително ниска цена (това е по-евтино от изграждането на още един етаж). Освен това се осигурява допълнителна защита в случай на земетресения. Сградите с мазе обаче имат значителен недостатък – зависимост от почвените условия. В райони с нестабилна почва или високо ниво на водата такова строителство не е възможно. Има редица фактори, при които изграждането на къща с мазе е единственият или оптимален изход от трудни ситуации.

Характеристики на строителството на къщи с мазе

След като сте решили да построите къща с мазе, е необходимо да се вземат предвид технологичните характеристики на работата:

– изкопаване на почвата. Получената яма трябва да бъде по-широка от мазето на къщата, предвидено в проекта, тъй като е необходимо да се осигури място за дренажна възглавница;

– подреждане на бетонен под за защита на подземния етаж от подпочвени води и други геоложки фактори. Под пода е необходимо създаването на уплътнена пясъчна и чакълена възглавница. Основи от дърво или плочи са разрешени само в крайни случаи;

– стените се изграждат като продължение на лентовия фундамент. Ако това не е възможно, препоръчително е да се построи къща с тухлена или бетонна маза;

пълна хидроизолация. Най-често за тези цели се полага изолационен слой между дренажната възглавница и бетона (например от покривен материал). Стените на подземния етаж са покрити с мастика отвън.  Ако стаята има отделни прозорци и вход, пролуките в стените трябва да се предвидят предварително.

Конструкцията на сутерена всъщност е основата за цялата сграда: натоварванията се пренасят през стените към земната основа. Ето защо, преди да се построи къща с мазе, задължително се извършват инженерни проучвания, за да се определи вида на почвата, нейната носеща способност и дълбочината на водата. Последната характеристика е основна за вземане на решение за изграждане на подземен етаж. При високо ниво на подпочвени води изграждането му е рисково начинание. Колкото и качествена и правилна да е хидроизолацията, съществуват големи рискове от течове, следователно, когато се строи къща с мазе, маркировката на пода трябва да се повдигне над нивото на подпочвените води с най-малко 0,5 m.

Етапи на работа

Строителните работи се предшестват от задълбочено изготвяне на проект на къща с мазе. След одобрение на документацията технологичният алгоритъм включва следните стъпки:

1. Подготвителна работа – почистване, изравняване на площадката, изрязване и пренасяне на плодородния почвен слой на сметища за компостиране, преместване на комуникации, закупуване и съхранение на материали.

2. Комплекс от земни работи, включващ изкопни работи за създаване на яма, транспортиране и засипване на почвата.

3. Строителни работи – устройството на основата за мазето, изграждането на стени и монтаж на тавани.

4. Създаване на дренажна система.

5. Хидроизолация, изолация и пароизолация.

6. Полагане на инженерни комуникации (отопление, водоснабдяване и канализация, както и вентилация).

7. Външна облицовка и щора.

изграждане на къша избери onassisbg.com

Изграждането на мазе под къщата по отношение на интензивността на труда и цената на конструкцията е подобно на изграждането на фундамент с надземен етаж. Може да се намира както под цялата конструкция, така и под нейната част.

Земни работи и дренаж

След маркиране на основата започва работа по изкопаване на яма. Като правило те се изпълняват механизирано – с помощта на багер или челен товарач. Ръчното копаене на големи обеми земя е много трудоемко. За предпочитане е земните работи и последващото подреждане на основата да се извършват без временна междина, за да се предотврати навлизането на подземните води в ямата. Дъждовете или снеготопенето водят до накисване на почвата, ерозия на стените на ямата, наводняване на вече монтираната армировъчна клетка. По периметъра се образуват неразривни страни от земята с височина 30–40 см, за да не се оттича дъждовната вода от околните зони.

Директно строителство и хидроизолация на сутерена на къщата

Най-разпространени са лентови и плочи основи. Стените се изграждат от монолитен бетон или сглобяеми елементи – тухла, блок. Плочите са подсилени с мрежа в един или два реда, а лентата е подсилена с рамка по изчисления. Използва се марка бетон не по-ниска от M200. Монолитните стени са подсилени с вертикални стоманени пръти, в блокови и тухлени стени се полага тел или армировка на всеки 30-40 см. В ъглите и ставите са монтирани L- и U-образни метални елементи за поемане на многопосочни натоварвания. Стоманобетонните плочи лежат върху 2 срещуположни стени на дълбочина 70–120 mm. Дървените греди се монтират от край до край или в канали с помощта на специални наслагвания. За да се предотврати гниене, дървото се третира с антисептици.

  Можете да построите къща с мазе със собствените си ръце, но за това трябва да имате богат опит в строителството и да имате определени познания в тази област. Препоръчително е да поверите цялата работа на професионалисти, които компетентно ще изготвят проект, ще извършат подходящи изчисления и ще изпълнят всички етапи качествено. Такава сграда ще бъде надеждна и издръжлива, а мазето ще бъде надеждно защитено от разрушаване от подпочвени води и други неблагоприятни фактори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *