строителство на къщи | onassisbg.com

Фирма “ОНАСИСС ЕООД” предлага строителство на къщи, жилищни и търговски сгради

Нашата компания се занимава с проектиране и строителство на къщи и вили, както и административни сгради и помещения (магазини, складове и др.)

Строителна компания “ОНАСИСС ЕООД” се е утвърдила като надежден партньор и отговорен изпълнител.

В процеса на разработване на проект и изграждане на обект, ние ще вземем предвид всички ваши желания и ще ги приложим в процеса на работа. Имаме опит в разрешаването на нестандартни ситуации, така че вашият нов дом ще стане не само икономически изгоден, но и специален. Нашите гаранции са отговорни квалифицирани служители, стриктно спазване на сроковете и задължително изпълнение на договореното за оценка. Ние сме готови бързо да разрешим проблемите на всеки клиент от проекта до изграждането на къщи и вили. Ние сме в състояние да вдъхнем живот на вашите смели проекти благодарение на нашия професионализъм, ентусиазъм и опит, който вече е изпитан от повече от сто наши доволни клиенти. Партньорството с екип от компетентни служители с творчески потенциал и експертен опит дава 100% гаранция за качеството на изпълнение на всички задължения и изпълнението на Вашия проект до ключ.

стротелство на сгради | onassisbg.com

Благодарение на значителното портфолио от завършени строителни проекти на нашата компания, специалисти и колеги класифицират “ОНАСИСС ЕООД” като опитните и сигурен изпълнители в България. В същото време компанията продължава да се развива динамично, като си поставя все нови и нови цели: разширяване на обхвата на предоставяните генерални изпълнителски услуги, увеличаване на обема на извършената работа. Към днешна дата компанията е внедрила и успешно реализира нови инвестиционни проекти.

Построй нов дом | onassisbg.com