Вик инсталации | Onassiss.eu

ВиК инсталации

Строителна компания Фирма “ОНАСИСС ЕООД” извършва широка гама от ВиК услуги, които са съобразени с изискванията на клиента и съвременното строителство.

Строителната компания ремонтира и изгражда ВиК мрежи. Изгражда водопроводи от полипропиленови, стоманени и медни тръби. Изгражда също канализация, водопроводни, сградни и площадкови инсталации.

Изграждането на ВиК инсталация е неминуема част от ремонтните дейности. Независимо дали става въпрос за сградна или площадкова ВиК система, тя трябва да е изградена надеждно и да си изпълнява функцията без аварии. Спрямо целите на инсталацията, големината на сградата, нейната цел и функционалност, ВиК инсталациите може да са с различна големина, дължина, дизайн и функционалност.

Една сградна водопроводна инсталация може да бъде създадена за различни цели:

Питейно-битови;

Аварийни;

Производствени.

Спрямо тях, проектите са различни и отнемат различно време за изпълнение. Има обаче някои общи характеристики, които важат за всички проекти от един и същи тип. Примерно при сградните ВиК инсталации за питейно-битови нужди се предвижда топлоизолация с минимална дебелина, която да не позволи разход от загуба на топлина. При тръбите със студена вода пък, топлоизолацията има за цел да минимизира вероятността да се образува конденз. Тя не се слага на цялата система, а само при главните клонове и при циркулационните кръгове.

Ние изграждаме качествени ВиК инсталации, които имат дълъг живот. Използваме доказано качество тръби, фитинги, уплътнители, щангове и др., Всички те осигуряват живот на инсталацията над 100 години, когато са добро качество и са инсталирани правилно.

електрически услуги

Ел. Услуги

Строителна компания “ОНАСИСС ЕООД” предлага на своите клиенти услуги по изграждането на сградни Ел. инсталации, силнотокови и слаботокови мрежи и електротабла.

Всички електроинсталации се изработват в зависимост от техническия проект, вида и предназначението на обекта.